Alarzach- stránky o tarotu, astrologii a magii

Novinky
Tarot
Poradna
Astrologie
Magie
Gumoví medvídci
Články
Spolupráce
Služby
KontaktKomplexní výklad- horoskop na následující období- zpravidla jeden rokVýklad znázorňuje situaci, ve které se tazatel ocitá, jsou zde nastíněny hlavní problémy a vlivy, které budou působit. Často se stává. že některé záležitosti jsou již otevřeny a tímto způsobem se podaří najít jejich skrytý původ a cesta k řešení. Výklad je členěn do astrologických domů, pro doplnění se mohou přidávat k jednotlivým domům další karty. Bývá vyžadován klienty, kteří nepociťuji akutní problémy v nějaké konkrétní oblasti, ale jen jsou zvědavi, na co se mají připravit. Zpravidla také vycházejí docela příznivé karty, protože platí, že pokud je na obzoru velký průšvih, tazatel to přinejmenším tuší a ví odkud vítr fouká. Pak je samozřejmě lepší konkrétní výklad. Součástí výkladu je fotografie vyložených karet.


Výklad:


Následující rok bude pro Vás poměrně dobrý hlavně, pokud se týká citové stránky. Máte možnost zlepšit své vztahy k ostatním a zároveň postoupit na své duchovní cestě díky tomu, že porozumíte pocitům lidí ve svém okolí a také svým. Musíte však pro to také něco vykonat- někdy je těžké vžít se do pocitů jiných a nenechat se unést svými zažitými stereotypy. Často se stává, že lidé v té nejlepší snaze pomoct někomu, mu vlastně škodí a ani si to neuvědomují. Stejně i naopak, často nám někdo účinně pomůže, ale my jsme rozhořčeni a rozzlobeni, protože jsme očekávali jiný druh pomoci a to, čeho se nám dostalo pokládáme za další křivdu a příkoří páchané na nás. V všem co budete dělat byste se měli řídit svým citem a k důležitých rozhodnutích vše konzultovat se svými dobrými přáteli. Pokud takové nemáte, je možné, že si jen jejich přítomnost neuvědomujete, nebo je brzo poznáte. Mějte oči otevřené...... V tomto roce budou pro Vás vaši opravdoví přátelé hodně důležití.


Celkové vyznění roku dokresluje karta Soud v prvním domě, Všechny události kolem sebe posuzujte komplexně a nezaujatě. nejspíš se vám podaří v nadcházejícím období zúročit všechny zkušenosti a znalosti z minula a to v tom pozitivním i negativním smyslu. Udržujte si postoj „být nad věcí“, možná vyjdou najevo některé skutečnosti, které byste nejraději nechali hluboko ukryté, ale pokud se tak stane, výsledek povede k Vaší očistě, i když jistá forma trestu Vás asi nemine. Budete li chtít v této oblasti být tvůrcem svého osudu, doporučuji uklidit „kostlivce ze skříní“ a zamést před svým prahem. Podmínky jsou k tomu příznivé, upřímná snaha provinilce o nápravu a víra v nápravu se vždy cení....Naštěstí slova o odměně za předchozí činy platí i pro ty, kdo ve své minulosti udělali něco, co si zaslouží odměnu v tom pozitivním smyslu slova. Jen to možná bude chtít být si více vědomi svých kladných stránek a hlavně být sám sebou a nehrát komedii s cílem zmást statní. Takové jednání by mohlo být zdrojem mnoha komplikací.


Pokud jde o vaší finanční situaci, nebo ještě lépe pocit spokojenosti s „kvalitou života“ v oblasti hmotné a oblasti příjemných prožitků luxusu a požitků pak máte možnost dosáhnout zlepšení ve všech těchto oblastech. Klíčem k tomu je jen Vaše odvaha a vytrvalost. Pokud toužíte zvýšit si svůj životní standart, budete k tomu potřebovat odvahu vytrvat a uskutečnit své sny. Musím znovu zdůraznit tu vytrvalost a odvahu, protože výsledek je závislý jen na Vás, bohužel Vám ani v tomto období nic nespadne do klína. Naopak, pokud složíte ruce do klína, může se snadno stát, že budete osudem donuceni naučit se odvaze a důvěře v sebe sama. Tyto záležitosti ale budou probíhat a trvat celé období. Hmotné zabezpečení a míra luxusu vás zkrátka bude stát nějaké úsilí... Osud přeje odvážným, trpělivým a pevně rozhodnutým......nezbude než se s tím smířit a jednat podle toho.


Ve vztazích s ostatními lidmi z Vašeho blízkého okolí bude hrát velikou roli, podobně jako i v jiných oblastech cit. Rozhodující je to, co budete cítit, nikoliv jen obsah slov. Lidé kolem Vás ocení, budete li s nimi jednat upřímně a čestně, nebojte se dát najevo své pocity. Oplatí Vám stejnou mincí. V rodině budete řešit plány do budoucna. Nejspíš bude na Vás, abyste určila priority a cíle. Chystáte li se na dalekosáhlejší projekty, jako je třeba stavba domu, nebo studium dětí, pak je vhodná doba, připravte si ale logické argumenty, kterými přemůžete jakýkoliv odpor.

Pátý dům vypovídá o seberealizaci, vztahuje se k oblastem do kterých se promítá osobnost člověka. Obávám se, že v tomto roce si budete připadat trochu „sešněrovaná“ spousta starostí všedního dne, kterými se zabýváte, sice dává vám i vašim blízkým pocit bezpečí, ale přece jen by to chtělo si někdy odpočinout nějakou tvůrčí činností, nebo si jen tak někdy udělat radost něčím, co je pro Vás důležité.


V zaměstnání Vás také nečekají žádné závratné změny, budete muset jen pečlivě volit slova a udržovat rovnováhu mezi protichůdnými názory, nejlepší cestou je pro vás v tomto období cesta smíru a rovnováhy. Pozor také na stravovací návyky a životosprávu, porušování rovnováhy v těchto oblastech by mohlo přinést problémy.

Manželství- Tady vám může většina manželských párů závidět- vztah založený na hlubokém porozumění a lásce není dnes příliš častý. Někdy je ale zapotřebí racionální domluva, pokud se týká praktických záležitostí, pak je přílišná citlivost na obtíž.....


Další karta přímo doplňuje to, co jsem již napsal ohledně finančního zabezpečení. Vypovídá o tom, že máte vrozenou schopnost vycítit šance k prospěchu a Vaše podvědomí je tou sílou, která dokáže najít možnosti zisku tam, kde je ještě jiní nevidí.. To je veliký dar, važte si toho. Klasik by řekl, že můžete zdědit, nebo vyhrát nějakou částku. Já to však vidím tak, že pokud se takové věci stanou, pak jste si je sama díky své silné vůli přivolala. Vše je možné....


Další oblast s sebou však přináší přinejmenším jednu záležitost, která vás bude stát nějakou energii. 9. dům vypovídá o duchovní cestě, vyšším vzdělání a podobně. Tohle je oblast, kde vám v tomto případě nebudu radit. Vy víte o co jde, mohu k tomu jen dodat, že pokud Vás vaše duchovní cesta činí šťastnou je to O.K. pokud je tomu jinak, někde se stala chyba....

Ostatně hned následující karta navazuje na předchozí téma. Vaše intuice a schopnost vnímat to, co si ostatní nedovedou ani představit je vskutku vysoká. Na svou intuici se můžete za všech okolností spolehnout a nejen to, dokážete ostatním předávat sílu, kterou potřebují i když si toho v mnoha případech ani sama nemusíte být vědoma. Vědomosti, které ke své kariéře potřebujete jsou základem, ale bez intuice a schopnosti vnímat nálady druhých by nebyly ničím.


Nyní se dostáváme k dalšímu problematickému bodu, karta , která na první pohled nevěští nic dobrého znamená, pokud půjde o dlouhodobější plány, není následující období příliš vhodné pro jakékoliv plánování .Projekty, na ktrých v tomto roce začnete pracovat budou provázet obtíže, ktré se projeví jako deprese, pocity stísněnosti a obav. Ty mohou být velmi nebezpečné, protože budou zpětně ovlivňovat negativně dalůší vývoj.

 , Karta, která se nachází na místě, které je vyhrazeno pro obtíže naznačuje, že zdrojem problémů v následujícím období bude vaše obava prožívat radost. Naplno, celým srdcem, radost z maličkostí, drobné každodenní radosti. Má to souvislost s kartami 3  mečů (předchozí) a 10 holí v 9. domě.

Mít radost není hřích. Naopak .


Obrázek:


vyklad- horoskop


© 2006 Alarzach All Rights Reserved