Alarzach- stránky o tarotu, astrologii a magii

Novinky
Tarot
Poradna
Astrologie
Magie
Gumoví medvídci
Články
Spolupráce
Služby
KontaktCo je tarot


Tarot je prastarý esoterní systém, jehož autorství bývá připisováno různým kulturám a tak se dnes můžeme setkat s názory, že autory této soustavy jsou zasvěcenci atlantské civilizace, jejichž učiteli měli být vyslanci mimozemských civilizací, kteří stáli při kolébce lidstva. Jiní lidé odvozují původ tarotu z egyptských mystérií, případně zacházejí ještě hlouběji do minulosti, k předchůdcům stavitelů pyramid. Dále se můžeme setkat s pracemi poukazujícími na původ hebrejský, indický a samozřejmě mimoplanetární. Takže jediné můžeme s určitosti o tarotu říci je, že zkrátka existuje a je na nás, jakým způsobem s ním budeme pracovat.
Tarot prošel v historii lidstva dlouhou evoluci a byl postupně doplňován, případně přepracováván až k podobě, ve které jej známe dnes.
Systém chápání významů jednotlivých obrazů, který je v současné době nejvíce využíván vychází z hebrejského esoterického učení- KABALY . Základním kamenem tohoto učení je Strom života, tedy univerzální obraz vesmíru, který dokonale rezonuje se symbolikou tarotu.

Při prvním seznámení s balíčkem karet zjistíme, že obsahuje tři různé karetní typy: 4X10 karet malé arkány, které jsou přisuzovány čtyřem živlům, nebo chcete-li formám energie ty se proměňují v závislosti na stupni svého vývoje což je srozumitelně vyjadřováno číselnou hodnotou uvedenou na každé kartě malé arkány.
4X4 karty dvorní, které popisují vzájemné kombinace jednotlivých živlů. Pokud živly přiřadíme k jednotlivým vzorcům chování osob, získáme 4X4 hlavních osobních charakteristik a odtud již je jen krůček k vizuálnímu popisu jednotlivých osob, pokud tuto variantu ve své práci požíváme.
22 karet velké arkány, které popisují 22 archetypálních obrazů, které jsou po staletí předávány z generace na generaci formou pohádek, bájí a mýtů takže jsou, nebo měly by být všeobecně srozumitelné.
Podrobněji se jednotlivými obrazy a souvztažnostmi budu zabývat v článcích věnovaných jednotlivým obrazům.
Alarzach- tarot, astrologie, magie-banner

TOPlist


© 2006 Alarzach All Rights Reserved