Alarzach- stránky o tarotu, astrologii a magii

Novinky
Tarot
Poradna
Astrologie
Magie
Gumoví medvídci
Články
Spolupráce
Služby
KontaktVýklad zaměřený na vývoj vztahu


Dalším příkladem  je výklad na potenciál vztahu. Používáme při tom 4 karty, vztah je posuzován komplexně, to znamená, že při tomto výkladu nejsou brány v úvahu úhly pohledu zúčastněných partnerů. Z výkladu se dozvíme, jaký soulad panuje mezi dvojicí. Pokud se objeví nějaké disharmonické aspekty, nabízí se postup, jak je řešit, nebo alespoň zmírnit . Karty uložíme do vzorce podle obrázku níže- kde karta na místě č. 1 označuje  soulad temperamentu- hlavně se projevuje jako sexuální soulad, karta č 2 symbolizuje emocionální- tedy citový soulad, karta č 3 názorový soulad- soulad myšlenkového chápání světa.  Karta č 4 charakterizuje vztah v reálném materiálním světě, lze  z ní tedy usuzovat trvanlivost, vztahu, děti, materiální zabezpečení.

Následující výklad  tedy  lze interpretovat takto:

V sexuální oblasti se mohou objevit problémy, které jsou způsobeny neschopností plně se oddat prožitkům sexu. Tyto pocity mají původ v pocitu nízkého sebevědomí a  podílí se na tom frustrující zážitky z minulých vztahů. Následkem je nedostatečné vcítění se do potřeb partnera a neuspokojivé sexuální prožitky . Řešením tohoto problému je otevřeně si promluvit o svých vzájemných potřebách a nebát se  pochválit partnera za vše, co se  mu daří. Partneři by si měli mezi sebou cíleně  budovat vztah, ve kterém je dovoleno otevřeně mluvit o svých potřebách a pocitech bez zábran a otevřeně s tím, že budou klást důraz na pozitivní formulace.

Pokud jde o emocionální soulad, dvojice se nachází na počátku vztahu, kdy se teprve vzorce citového jednání formují. Vztah má poměrně pevný základ, vyvíjí se postupně a nejedná se o krátkodobé prudké vzplanutí. Vztah má velký potenciál k dalšímu pozitivnímu vývoji.

Dvojice dokáže najít kompromisy a pokud mají na věci jiný názor, jsou natolik moudří, že konflikty řeší smírnou cestou. Dokáží najít řešení, které oběma vyhovuje a ve finále prospívá vztahu.

Celkově lze říct, že vztah má dobré vyhlídky do budoucnosti, bude harmonický a oběma přinese pocit uspokojení a štěstí. V dlouhodobém horizontu však bude dvojice postavena před  problém jak řešit vyčerpání vztahu a  možnosti jeho dalšího vývoje. Z tohoto hlediska nelze tedy říct, že by šlo o vztah na delší životní období, a neskončí svatbou a založením rodiny.


Výklad - perspektiva vztahu

Alarzach- tarot, astrologie, magie-banner

© 2006 Alarzach All Rights Reserved