Vztahový obrazec

Pro výklad je, díky laskavému svolení autora, použit Tarot of  Dreams © Ciro Marchetti  www.ciromarchetti.com
Podrobnosti o Tarot of  Dreams v češtině a mou recenzi těchto karet najdete zde, nebo po kliknutí na kteroukoliv kartu.

Details about the Tarot of Dreams and my review of these cards can be found either here (English) or by clicking on any of the cards (Czech ).


Klasický vztahový obrazec slouží k vyjasnění situace ve vztahu, lhostejno, zda partnerském, pracovním nebo jiném. Levý sloupec znázorňuje ženu, nebo pokud jde o osoby stejného pohlaví, tazatele, pravý sloupec představuje muže, případně partnera. Prostřední karta pak označuje situaci ve vztahu , jakéhosi signifikátora, který určuje možnosti vývoje.  Jednotlivé karty ve sloupcích odspodu znázorňují: základ- tedy na čem je vztah postaven, rovinu srdce- co partneři cítí a rovinu hlavy- jak smýšlejí. Pamatujte, že v tarotu platí první bezprostřední odpověď.

Karty symbolizující ženu, nebo tazatele    střední karta symbolizující situaci ve vztahu a možnosti    Karty symbolizující muže, nebo partnera
Rovina hlavy - takto smýšlejí o vztahu
black    
Rovina srdce- city které k sobě partneři chovají

Rovina základní- na tomto vztah stojí
black    

My thanks to the author for his kind permission to use the Tarot of Dreams © Ciro Marchetti www.ciromarchetti.com.

Tento výklad je prováděn strojově a obsahuje jen ty nejzákladnější informace.

Nový výklad

Pro návrat na vstup do poradny klikněte sem.

Ciro Marchetti-
              banner

TOPlist
© 2006 Alarzach All Rights Reserved