Alarzach- stránky o tarotu, astrologii a magii

Novinky
Tarot
Poradna
Astrologie
Magie
Gumoví medvídci
Články
Spolupráce
Služby
Kontakt 

Několik slov o historii a fungování tarotu 3 

Tarot lze použít jako nástroj pro objasnění pozadí různých dějů, pro to , abychom se dozvěděli, jaký bude průběh věcí budoucích a jaké se nám nabízejí možnosti s tí, že máme možnost nahlédnout do následků, které nám naše rozhodnutí přinesou. Tradiční  výklad tarotu spočívá v tom, že tazatel zamíchá karty, položí otázku a následně vybrané listy uloží do obrazce, ve kterém je každému umístění přisouzen určitý význam. Vykládač poté spojí význam karty a místa, na kterém se při výkladu ocitla a nalezne tak odpovědi na položené otázky. Protože do hry vstupuje podvědomí, které způsobí, že kombinace karet a vytvářené obrazy jsou vykládány  pro každou situaci a každého tazatele z jiného úhlu pohledu, vzniká originální obraz situace, který zpětně dokáže vyvolat  asociace a myšlenky, které jsou při normálním procesu myšlení potlačeny.

 

Když vykládáme karty,vybereme jisté listy po zamíchání,uložíme je do obrazů pro výklad. Přestože jsme vybrali karty náhodně, předpokládáme, že vybrané karty jsou součástí skutečnosti, jako součást reality jsou s ní provázány a odrážejí v sobě kvalitu reality v daném místě a čase. Zapadají tedy do celkového plánu existence. Podle analytického rozumu však nemohou mít karty vybrané náhodou žádný zvláštní význam. Jak tedy můžeme tvrdit, že na základě „náhody“ dokážeme analyzovat skutečnou situaci v této realitě?

vyklad- ilustrace

Dále
© 2006 Alarzach All Rights Reserved