Alarzach- stránky o tarotu, astrologii a magii

Novinky
Tarot
Poradna
Astrologie
Magie
Gumoví medvídci
Články
Spolupráce
Služby
KontaktNěkolik slov o historii a fungování tarotu 2

Pokud o tarotu budeme přemýšlet bez jakýchkoliv předsudků, uvidíme sadu karet, která je opatřena symboly a obrázky, zjistíme, že obrázky zachycují osoby a děje, které jsou svým způsobem charakteristické, jejich výklad je ale ve velké míře závislý na charakteru, zkušenostech a osobním postoji vykladače. Ne nadarmo se o tarotu hovoří také jako o mluvících obrazech. To, že do výkladu jednotlivých významů vstupuje člověk, který s ním pracuje je právě na tarotu to, co jej činí velice cenným. Obrazy a symboly totiž umožňují přístup do podvědomí a zprostředkovávají spojení mezi uvědomělou a neuvědomělou myslí.

Další výhodou tarotových karet je to, že na nich jsou zachyceny obrazy, které se přenášejí dějinami lidstva a jejichž význam se v průběhu historie prakticky nemění. Jsou to tzv. archetypální obrazy. Tyto obrazy máme ukotvena hluboko ve svém vědomí.

Můžeme si to ukázat na příkladu Karty velké arkány- Věž: 

VěžVěž- ilustrace

Vidíme na ní věž. která je symbolem obranné stavby, ve které se můžeme ukrýt před nebezpečím ale zároveň se v minulosti používala jako vězení Do věží byly ukládány cennosti, které měly být chráněny  Kdo byl ukryt ve věži, nejen, že byl chráněn před nepřítelem a mohl se lépe bránit, ale měl také výhodu rozhledu po kraji,  který mu  zajišťoval  v případě, že se objevilo nebezpečí,  dostatek času na přípravu toho jak nebezpečí čelit Dalo by se tedy říct, že byla symbolem jistoty, bezpečí,  ale také jistého omezení- pokud byla věž v obležení, nemohl nikdo vycházet, navíc z vojenského hlediska je věž stavbou zajišťující pouze obranu. Nelze jí využít k útoku a získávání nových území. Jedno prastaré moudro hovoří o tom, že pokud se něco nerozvíjí, tak to umírá. V přírodě neexistuje neměnnost. vše se vyvíjí. Věž znázorněná na našem obrázku se řítí zasažena blesky a lidé, kteří v ní byli, se rázem ocitají ve vzduchu mezi nebem a zemí.  V e významu karty tedy můžeme vidět tyto odkazy: Symbol bezpečí a stability je nenadále  rozmetán vyšší  mocí, lidé jsou zbaveni ochrany na kterou spoléhali a práce, kterou vynaložili na její zajištění se projevila jako zbytečná. Spolu se zničením pracně vybudované jistoty však ničí  také omezení a umožňuje další  vývoj.

Dále

Alarzach- tarot, astrologie, magie-banner


© 2006 Alarzach All Rights Reserved