Alarzach- stránky o tarotu, astrologii a magii

Novinky
Tarot
Poradna
Astrologie
Magie
Gumoví medvídci
Články
Spolupráce
Služby
KontaktAstrologie


Astrologie je věda, kterᡠprovází­ lidstvo už od temných počátků civilizace. Odnepaměti si lidé uvědomovali souvislosti životních cyklů s pohybem nebeských těles. Kdo by si také nepovšiml střídání dne a noci, ročních období­ a jiných přírodních úkazů.

Lidé si uvědomili, že pomocí znalosti pohybu slunce a měsíce mohou měřit čas, naplánovat si období, která jsou vhodná k jednotlivým činnostem. Postupně rozšiřovali své obzory a hledali souvislosti mezi událostmi, které na první pohled nemají mnoho společného, podle zásady, že v jedinečném precizně fungujícím stroji universa vše souvisí se vším.

Astrologie tedy stojí na stejných principech, jako například výklad tarotu a jiné metody "věštění", přestože přímý vliv slunce a Luny na život na zemi  nesporný. Někteří astrologové dodnes používají slovní obrat "planety působí" a " planetární vlivy" . Já raději  hovořím o tom, co planety naznačuji. Stejně jako u Tarotu jsou v horoskopu naznačeny tendence a možnosti, jak se s "nepříznivým osudem" vyrovnat, případně jak se vyhnout nejhoršímu.

Astrologie vždy měla  a dodnes má mezi esoterickými vědami výsadní postavení. Je to dáno "vědeckým" způsobem získáni dat a také tím, že pokud astrolog počítá správně dostane stejná data, jako jeho kolegové.  To, čím se jednotlivé interpretace postavení planet liší, je překlad řeči symbolů do podoby srozumitelné normálním, astrologie neznalým, smrtelníkům. Dnes, díky výpočetní technice již není problém vstupní data získat, přesto, jak si jistě mnoho lidí vyzkoušelo, interpretovat je srozumitelně a správně není dnes o nic snazší, než například před 300 léty. Pozice planet dokážeme na běžném domácím PC určit s naprostou přesností, stejně jako určíme i souřadnice jakéhokoliv místa na zeměkouli. Diky výpočetní technice můžeme stiskem několika kláves stanovit imaginární body, určovat orbisy aspektů, počítat solární revoluce, progrese, rychlost planet, poměrné horoskopy, poloviční vzdálenosti, můžeme čas posouvat dopředu, dozadu....... Výsledkem je takové množství dat, že pro události, které se už staly, vždy najdeme správné a přesné vysvětlení, včetně varovných znaků na obloze.... :-)  Astrologie samozřejmě funguje, a je pravdivá, jen astrologové se, stejně jako vykladači karet a jiní, mohou někdy mýlit.

Myslím, že bychom těžko hledali člověka, který by nevěděl, v jakém astrologickém znamení stálo slunce, když se narodil. To vypovídá o veliké popularitě a všeobecné zmalosti astrologie. Pravdou je,  že  natální horoskop- tedy  jakýsi  záznam  hvězdného nebe nad místem narození v okamžiku, kdy se daný jedinec narodil, dokáže docela přesně informovat o vlastnostech, možnostech a omezeních každého člověka. Stejně tak dokáže astrologie pomoci v složitých životních situacích, právě proto, že člověk, vědom si svých slabých a silných stránek, dokáže lépe ovlivňovat svůj osud.

© 2006 Alarzach All Rights Reserved