Alarzach- stránky o tarotu, astrologii a magii

Novinky
Tarot
Poradna
Astrologie
Magie
Gumoví medvídci
Články
Spolupráce
Služby
Kontakt
Návštěvní kniha
Modlitba z báječné knížky Mágův deník od Paola Coelha

Coelho- Mágův deník

ModlitbaSmiluj se nad těmi, kdož litují sami sebe a považují se za dobré a životem neprávem pronásledované - neboť těm se nikdy nepodaří bojovat dobrý boj. A smiluj se nad těmi, kdož jsou krutí sami k sobě, ve svých činech vidí jen zlo a cítí se vinni každou nespravedlností světa. Neboť oni neznají Tvůj zákon, jenž praví: i vaše vlasy
na hlavě jsou sečteny.

Smiluj se nad těmi, kdož nařizují a kdož slouží v dlouhých hodinách práce a obětují se kvůli neděli, kdy je všude zavřeno a není
kam jít. Ale smiluj se nad těmi, kdož posvěcují své dílo a překračují meze svého šílenství, až se nakonec zadluží nebo skončí přibiti na kříži vlastními bratry. Neboť oni neznali Tvůj zákon, jenž praví:buďte obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.

Smiluj se, protože člověk může zvítězit nad světem, a přitom nikdy nebojovat dobrý boj sám se sebou. Ale smiluj se nad těmi, kdož vybojovali dobrý boj se sebou samými a nyní chodí po nárožích a barech života, protože nedokázali zvítězit nad světem. Neboť oni neznali Tvůj zákon, jenž praví: kdo slyší má slova a plní je, musí postavit svůj dům na skále.
Smiluj se nad těmi, kdož se bojí uchopit pero, štětec, nástroj či nářadí, protože si myslí, že jiní to již učinili lépe a že oni sami nejsou hodni vstoupit do čarovného sídla Umění. Ale více se smiluj nad těmi, kdož se chopili pera, štětce, nástroje či nářadí, a cítíce se
lepší než druzí, dali inspiraci ubohou podobu. Ti neznají Tvůj zákon, jenž praví: nic není skrytého, co by nemělo být zjeveno, ani tajného, co by nemělo být poznáno.

Smiluj se nad těmi, kdož jedí a pijí dosyta, ale ve své sytosti jsou nešťastní a osamocení. Ale více se smiluj nad těmi, kdož se postí, kárají, zakazují a mají se za svaté a jdou hlásat Tvé jméno na náměstí. Neboť oni neznají Tvůj zákon, jenž praví: svědčím-li já sám o sobě, mé svědectví není pravé.

Smiluj se nad těmi, kdož se bojí smrti a neznají mnohé říše, jimiž prošli, a mnohou smrt, jíž už zemřeli, a jsou nešťastní, protože si myslí, že všechno jednou skončí. Ale více se smiluj nad těmi, kdož již poznali svou mnohou smrt a dnes se považují za nesmrtelné, neboť neznají Tvůj zákon, jenž praví: nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.

Smiluj se nad těmi, kdož zotročují hedvábným poutem lásky a považují se za pána toho druhého a jsou žárliví, otravují se jedem a mučí se, protože nedokážou vidět, že láska se mění jako vítr a všechno ostatní. Ale více se smiluj nad těmi, kdož se k smrti bojí milovat a odmítají lásku ve jménu nějaké vyšší lásky, kterou neznají, neboť neznají Tvůj zákon, jenž praví: kdo by se napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Smiluj se nad těmi, kdož vesmír omezují na vysvětlení, Boha na kouzelný elixír a člověka na bytost se základními potřebami, jež
musí být ukojeny, protože ti nikdy neuslyší hudbu sfér. Ale více s smiluj nad těmi, kdož mají slepou víru a v laboratořích přeměňují rtuť ve zlato a hromadí knihy o tajemstvích tarotu a o síle pyramid. Neboť oni neznají Tvůj zákon, jenž praví: dětem patří království Boží.

Smiluj se nad těmi, kdož nevidí nikoho leč sebe a pro něž jsou
druzí vzdálenou a nezřetelnou scenérií, kterou míjejí ve svých limuzínách, a kdož se zavírají v klimatizovaných pracovnách v nejvyšším poschodí a mlčky snášejí samotu moci. Ale smiluj se nad těmi, kdož jsou štědří a lidumilní a snaží se zvítězit nad zlem jenom láskou, neboť neznají Tvůj zákon, jenž praví: kdo meče nemá, prodej plášť a kup si meč.

Smiluj se, Pane, nad námi, kdož hledáme a odvažujeme se třímat meč, který jsi slíbil, a kdož jsme lid svatý a hříšný, rozptýlený po zemi. Neboť nepoznáváme sami sebe a mnohokrát myslíme, že jsme oblečení, ač jsme nazí, myslíme, že jsme spáchali zločin, a ve skutečnosti jsme někoho zachránili. Nezapomínej ve svém milosrdenství na nás všechny, kdož třímáme meč rukou anděla a rukou ďábla v téže pěsti. Neboť jsme na světě, zůstáváme na světě a potřebujeme Tě. Potřebujeme neustále Tvůj zákon, jenž praví: když jsem vás vyslal bez měšce, bez mošny a bez obuvi, měli jste v něčem nedostatek?"

Ingormace o knize:

název: Poutník - Mágův deník (výroční)
orig. název: O Diário de um Mago
přeložil: Pavla Lidmilová
grafická úprava: Catalina Estrada
nakladatelství: Argo
rok vydání: 2010 (2. vydání)
ISBN: 978-80-257-0282-6
počet stran: 288
rozměry: 13x19cm
vazba: vázaná
anotace: U příležitosti Svatojakubského roku 2010 vychází v grafické úpravě prestižní výtvarnice Cataliny Estrada nové vydání Coelhova prvního románu, v němž autor líčí svou pěší pouť do Santiaga de Compostela a získanou duchovní zkušenost. Po stopách středověkých poutníků se Paulo pod vedením tajemného Petra, svého mistra, vydává hledat meč, který mu byl už jednou pro přílišnou pýchu a posedlost zázraky odepřen a ukryt kdesi na Svatojakubské cestě. Během náročných zkoušek se vyvíjí i složitý vztah učedníka a mistra ve vzájemném dávání a přijímání.

Odkaz na stránky Nakladatele: http://www.argo.cz/knihy/153428/poutnik-maguv-denik/

Odkaz k Svatojakubské cestě
pro ty, která tato tématika zajímá:
http://www.ultreia.cz/TOPlist

© 2006 Alarzach All Rights Reserved