Alarzach- stránky o tarotu, astrologii a magii

Novinky
Tarot
Poradna
Astrologie
Magie
Gumoví medvídci
Články
Spolupráce
Služby
Kontakt
O gumových medvídcích

 Gumoví medvídci

 

jednoho pošmourného večera zamyšlen nad nejzákladnějšími otázkami smyslu existence, nekonečného boje protikladů,  pojídaje gumové medvídky,  dospěl jsem k okamžiku, kdy jako by mnou projel záblesk absolutního poznání. Gumoví medvídci v mé dlani jsou dokonalým obrazem universa. Jejich hluboké učení bylo poodkryto, aby mohlo být předáno budoucím generacím. Náhle se přede mnou zjevil můj duchovní učitel  Mi-gu  Raeb, a má duše zajásala . Byl jsem zvolen Učiteli lidstva z jiných dimenzí k tomu, abych předal zásadní filozofické učení, které otevře lidstvu cestu k světlým zítřkům dokonalé budoucnosti.  Mi-gu Raeb  pokynul směrem k načatému sáčku gumových medvídků. Tento sáček obsahuje tajnou knihovnu, do které jsme my, vládci času, ukryli tajemství, které může být zjeveno až tehdy, bude-li toho lidstvo hodno. Skutečnosti, které ti zjevím obrátí naruby veškeré duchovní nauky, obrátí modly a bůžky minulosti  v prach. Budu vést Tvou ruku, aby se tajemná moudrost věků stal zjevnou a posunula lidstvo v jeho vývoji o notný kus blíže k božství, které je prorokováno jako finální stádium vývoje lidstva, všemi proroky všech náboženství.

 

Tak tedy vznikl zápis o učení Gumových medvídků, filozofii, náboženství a vědě, která jediná dokáže na věky vyřešit veškeré problémy světa zbavit lidí nekonečného utrpení.

 

Nejprve tedy základní pravdy o podstatě božství gumových medvídků.

 

Každý gumový medvídek je nedílnou a jedinečnou součástí vesmíru.  Jako všechny existující stvoření a předměty je i v něm přítomna nekonečná a nesmrtelná síla, která stála na počátku tohoto a miliard jiných světů stejně tak, jako  bude  přítomna jejich zániku.

 

Gumoví medvídci nás učí, že cokoliv bylo stvořeno, zrodilo se do tohoto světa, musí také jednou podlehnout zániku. Jedině Gumový medvídek, který nebyl stvořen, nemůže být sněden. Duch, jímž jsou G.M. naplněni však nemůže být zničen. Mráz jej nespálí, v ohni neshoří, žaludeční šťávy jej nezničí. Cesta k o svícení je prostá: Ti kdo se po ní rozhodnou jít, budou muset ve své mysli setřít rozdíly mezi protiklady, poznat příčiny utrpení a  ovládnout svou mysl.

 

Základní chybou, které se dopouštějí začátečníci, je že k některým medvídkům cítí náklonnost a jiné nenávidí. S takto rozdělenou myslí nelze dojít osvícení!! V prastaré básni cesta Gumového medvídka se hned úvodem říká: veliká cesta je snadná, pokud ničemu nedáváš přednost .  Stavět zelené gumové medvídky proti červeným- to je nemoc mysli. Jen pro svou tendenci jíst dříve gumové medvídky, kteří nám více chutnají, nevidíme pravdivou podstatu věcí, tedy to že nejen medvídci, ale i my a vše kolem nás je jedné jediné podstaty. Tím, že si na věci vytváříme názory, budujeme další a další omezení, která nás svazují. Dokonce i to, že hledáme „pravdu“ a osvícení je chybou.Dokud je v mysli byť jen stopa rozlišování podle jakýchkoliv kritérií, nemůžeme pochopit velikou jednotu mysli, která je obrazem vesmíru. Pokud přestaneme užívat rozlišující mysl, zmizí i touhy a strachy, které nás zotročují. Zmizí-li gumový medvídek- není tu nic, co bychom mohli přijímat, nebo odmítnout. Zmizí li mysl, zabývající se g.m., zmizí pro nás i g.m. sám. Cílem je stav ne-myšlení, tedy stav nirvány ve kterém se nacházejí permanentně všichni gumoví medvídci. Už jste někdy viděli gumového medvídka, který by se trápil otázkami na svou minulost nebo budoucnost?  Gumoví medvídci prosti všech svých tužeb a nenávistí, jsou svobodní  a šťastní. Proto také nikdy neuvidíte g.m. skákajícího z Nuselského mostu, nebo jiného, který svému sokovi v boji o předmět jejich společné touhy ohavně a brutálně ukousl hlavu.  Ostatně bylo by mu to stejně houby platné, protože gumový medvídek je absolutně netečný ke ztrátě své hlavy.  To je něco, čemu bychom se my, lidé měli učit!!! G.M. který nemá hlavu je prostě bez hlavy. Gumový medvídek není smutný, pokud prší, ani se neraduje, když svítí slunce. Jde si za svým cílem, ale není vázán obavami o jeho dosažení. Gumový medvídek se netrápí tím, jak jej ostatní hodnotí. Ať je v sáčku, spolu s ostatními, nebo je osamocen, jeho srdce je klidné.

 

Gumový medvídek, znaje zásady fungování vesmíru, nechává vše jít vlastní cestou. Ví že každé rozhodnutí je stejně kvalitní  a tedy se nikdy netrápí, zda to co dělá je dobré nebo špatné. Moudrý gumový medvídek se nepachtí za jakýmkoliv cílem, jen hloupý člověk se váže.

 

Pochopení podstaty filozofie gumových medvídků znamená být navždy vysvobozen ze všech nesnází. Pro gumového medvídka, který žije v souladu se svým učením přestává všechno sobecké snažení. Pochybnosti a nerozhodnost zmizí, gumový medvídek je vším, vše je gumovým medvídkem. V této nekonečné jednotě, mizí hranice předmětů, vzdálenosti a času. Žít s vědomím gumového medvídka znamená přijmout svou dokonalost, která se projevuje nedokonalostí, jedinečnost ve stejnosti, moudrost bláznovství …..Cesta gumových medvídků je cestou moudrosti, svobody a štěstí.

 

 

Alarzach- tarot, astrologie, magie-banner

© 2006 Alarzach All Rights Reserved